"homeless woman" — Słownik kolokacji angielskich

homeless woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezdomna kobieta
  1. homeless przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We are going to take some of these homeless young women with children and try to see what love can do for them."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo