"Guardian Technology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik Technika
  1. guardian rzeczownik + technology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Guardian Technologies, a bulletproof-vest company he runs in his spare time, went public in June at $5.10 for a unit of a share and a warrant.

powered by  eTutor logo