"Guardian Award" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian Award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik Nagroda
  1. guardian rzeczownik + award rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also won The Guardian Award for Teacher of the Year in a Secondary School in 2004.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo