"Guard official" — Słownik kolokacji angielskich

Guard official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik strażnika
  1. guard rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Presumably the Locator and Assignment records were available to other senior Guard officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo