"Greek design" — Słownik kolokacji angielskich

Greek design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Grecki projekt
  1. Greek przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ancient Greek architectural designs are replete with the interlinking symbol.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo