"Government scientist" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: government scientist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Naukowiec rządowy
  1. government rzeczownik + scientist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Government scientists hope similar arrangements can be worked out for other problem areas.

powered by  eTutor logo