"Good Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Good Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: good woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dobra Kobieta
  1. good przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is now a good woman in the wrong job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo