"good woman" — Słownik kolokacji angielskich

good woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobra kobieta
  1. good przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is now a good woman in the wrong job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo