ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Germanic word" — Słownik kolokacji angielskich

Germanic word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Germańskie słowo
  1. Germanic przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its name is supposed to be derived of the Germanic word for aspen forest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo