"French way" — Słownik kolokacji angielskich

French way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Francuska droga
  1. french przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Food is so central to the French way of life.

    Podobne kolokacje: