"Foundation official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: foundation official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik fundamentu
  1. foundation rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The report is based on data from 2001, the most recent year for which information was available, foundation officials said.

powered by  eTutor logo