"foundation official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik fundamentu
  1. foundation rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The report is based on data from 2001, the most recent year for which information was available, foundation officials said.

powered by  eTutor logo