ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Etruscan word" — Słownik kolokacji angielskich

Etruscan word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Etrusk słowo
  1. Etruscan przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another opinion is that the word is a corruption of a similar-sounding but etymologically unrelated Etruscan word for priest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo