"English official" — Słownik kolokacji angielskich

English official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielski urzędnik
  1. English przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    -1738) was an English official and Member of Parliament.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo