"Easter service" — Słownik kolokacji angielskich

Easter service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Usługa wielkanocna
  1. Easter rzeczownik + service rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She joins the family at Bill's church for Easter service.

    Podobne kolokacje: