"EWG" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "EWG" po polsku

"EWG" — Słownik kolokacji angielskich

  1. European przymiotnik + community rzeczownik = Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG
    Silna kolokacja

    Let us work together on the further development of our European community!