Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Division season" — Słownik kolokacji angielskich

Division season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku podziału
  1. division rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 1993-94 Division 1 season was the 56th since its establishment.