TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"division" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

division rzeczownik

rzeczownik + division
Kolokacji: 389
Infantry Division • NCAA Division • Cavalry Division • Atlantic Division • cell division • services division • Panzer Division • ...
division + rzeczownik
Kolokacji: 91
division title • division championship • division series • division champion • division commander • division team • Division game • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
6. division team = podział zespół division team
9. Division I-A = Podział Division I-A
10. Division I = Podział ja Division I
11. division side = podział strona division side
13. NCAA Division I-A = Podział NCAA NCAA Division I-A
15. Division Street = Podział Ulica Division Street
17. division race = wyścig podziału division race
18. division leader = przywódca podziału division leader
19. division lead = podział prowadzenie division lead
20. NCAA Division I-A football = Podział NCAA piłka nożna NCAA Division I-A football
21. Third Division South = Trzeci Podział Południe Third Division South
23. Division I. = Podział ja. Division I.
25. Third Division North = Trzeci Podział Północ Third Division North
29. division head = podział głowa division head
31. division football = podział piłka nożna division football
32. division league = liga podziału division league
division + czasownik
Kolokacji: 143
division begins • division takes • division includes • division fights • division moves • division goes • division makes • division consists • ...
czasownik + division
Kolokacji: 114
division called • include divisions • promote to the division • make in the Division • consist of several divisions • ...
przymiotnik + division
Kolokacji: 258
Western Division • internal division • criminal division • deep division • separate division • administrative division • Canadian Division • ...
przyimek + division
Kolokacji: 28
by division • during the NCAA Division • among Division • into several divisions • within the division • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.