"division champion" — Słownik kolokacji angielskich

division champion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrz podziału
  1. division rzeczownik + champion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They could end the season with a better record than two division champions.

powered by  eTutor logo