"Design Excellence" — Słownik kolokacji angielskich

Design Excellence kolokacja
Popularniejsza odmiana: design excellence
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Perfekcja projektowa
  1. design rzeczownik + excellence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its purpose is to achieve architectural and urban design excellence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo