"design excellence" — Słownik kolokacji angielskich

design excellence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): perfekcja projektowa
  1. design rzeczownik + excellence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its purpose is to achieve architectural and urban design excellence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo