"Chinese Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: Chinese woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chinka
  1. Chinese przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the first house they tried, a young Chinese woman came to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo