"Chinese woman" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chinka
  1. Chinese przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the first house they tried, a young Chinese woman came to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo