ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Chechen official" — Słownik kolokacji angielskich

Chechen official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czeczeniec urzędnik
  1. Chechen przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chechen officials have banned all public gatherings, saying the threat of terrorist attacks on crowds was too great.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo