"Championship season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: championship season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku mistrzostw
  1. championship rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He started at end during their 1934 national championship season.

powered by  eTutor logo