"Championship Season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: championship season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mistrzostwa Pora roku
  1. championship rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He started at end during their 1934 national championship season.