"Certain image" — Słownik kolokacji angielskich

Certain image kolokacja
Popularniejsza odmiana: certain image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pewny obraz
  1. certain przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She just wanted to show off a certain image at the school.

    Podobne kolokacje: