"Catholic official" — Słownik kolokacji angielskich

Catholic official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Katolicki urzędnik
  1. catholic przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Catholic officials believed that the political tide had shifted even more in their favor.

powered by  eTutor logo