"Canadian News" — Słownik kolokacji angielskich

Canadian News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanadyjskie Wiadomości
  1. Canadian przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hosek heads scientific research body March 1, 2001 article in the Canadian Jewish News.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo