Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Bush supporter" — Słownik kolokacji angielskich

Bush supporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bush zwolennik
 1. Bush rzeczownik + supporter rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Yes, apparently the Bush supporters believe things their administration has denied ever having said.

 2. bush rzeczownik + supporter rzeczownik
  Silna kolokacja

  Yes, apparently the Bush supporters believe things their administration has denied ever having said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo