KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"government supporter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolennik rządowy
  1. government rzeczownik + supporter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the food would be given to the Government supporters in the city.

powered by  eTutor logo