"British port" — Słownik kolokacji angielskich

British port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski port
  1. British przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The force left from five different British ports divided into 13 groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo