"British Elite League" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: British Basketball League
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjska Elitarna Liga
  1. British przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 2003-04 season was the 17th campaign in the history of the British Basketball League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo