"Blue card" — Słownik kolokacji angielskich

Blue card kolokacja
Popularniejsza odmiana: blue card
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niebieska karta
  1. blue przymiotnik + card rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have about 30 people on the list, in the order you took your blue cards.

    Podobne kolokacje: