"blue card" — Słownik kolokacji angielskich

blue card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebieska karta
  1. blue przymiotnik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have about 30 people on the list, in the order you took your blue cards.

    Podobne kolokacje: