"Bloody thing" — Słownik kolokacji angielskich

Bloody thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: bloody thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Krwawiąca rzecz
  1. bloody przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Made me not want to tell him a bloody thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo