"bloody thing" — Słownik kolokacji angielskich

bloody thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krwawiąca rzecz
  1. bloody przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Made me not want to tell him a bloody thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo