"Bee says" — Słownik kolokacji angielskich

Bee says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pszczoła mówi
  1. bee rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Bees," said Pestilence, and slid gently out of his seat.

    Podobne kolokacje: