"Bee County" — Słownik kolokacji angielskich

Bee County kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pszczoła Hrabstwo
  1. bee rzeczownik + county rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The district occupies approximately 268 square miles (694 square km), mostly in southern half of Bee County.

    Podobne kolokacje: