"Basque word" — Słownik kolokacji angielskich

Basque word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baskijskie słowo
  1. basque przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The generic Basque word for "police" is polizia.

    Podobne kolokacje: