BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Baseball Abstract" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball Abstract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Streszczenie
  1. baseball rzeczownik + abstract rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The explanation rests in a mathematical formula created by the baseball analyst Bill James and introduced in the 1980 Baseball Abstract.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo