"BEACH DIET" — Słownik kolokacji angielskich

BEACH DIET kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): PLAŻOWA DIETA
  1. beach rzeczownik + diet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    () 3 40 THE SOUTH BEACH DIET, by Arthur Agatston.

    Podobne kolokacje: