"BBC Sport writes" — Słownik kolokacji angielskich

BBC Sport writes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): BBC Sport pisze
  1. sport rzeczownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    Would it be too much to expect a little more imagination in sports writing?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo