"Axis occupation" — Słownik kolokacji angielskich

Axis occupation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oś zawód
  1. axis rzeczownik + occupation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Of those countries, five were authorities established under Axis occupation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo