"Awful thing" — Słownik kolokacji angielskich

Awful thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: awful thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Coś okropnego
  1. awful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My father asked me why I said these awful things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo