"awful thing" — Słownik kolokacji angielskich

awful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coś okropnego
  1. awful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My father asked me why I said these awful things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo