"Australian election" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Australian Italy Election
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australijskie wybory
  1. Australian przymiotnik + election rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the subsequent Australian federal election, 1993, he stood again and won.

powered by  eTutor logo