"Audience Award" — Słownik kolokacji angielskich

Audience Award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Publiczność Nagroda
  1. audience rzeczownik + award rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is also an audience award for best feature film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo