"Attractive woman" — Słownik kolokacji angielskich

Attractive woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: attractive woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Atrakcyjna kobieta
  1. attractive przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was far and away the most attractive woman in the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo