"Armenian official" — Słownik kolokacji angielskich

Armenian official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ormianin urzędnik
  1. Armenian przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Armenian officials responded by claiming that military units active in the enclave were outside Armenian control.

    Podobne kolokacje: